ΑΠΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΔΑΠΕΔΑ

HD60: Καθάρισμα πατώματος & σκληρών δαπέδων

1. Με το εξάρτημα σκληρού δαπέδου Kobold HD60, μπορείτε τώρα να αποφύγετε κάθε εμπόδιο στο σπίτι, επιτυγχάνοντας τον τέλειο καθαρισμό.

2.Ο εύκαμπτος σύνδεσμος περιστροφής σας εξασφαλίζει μια ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία κατά τη χρήση.

3. Ο λεπτός σχεδιασμός της Kobold HD60 σας επιτρέπει να καθαρίζετε κάτω από τα πιο χαμηλά έπιπλα.

4. Λόγω το σύστημα τροχίσκων που διαθέτει η Kobold HD60 προστατεύει τόσο τις πόρτες όσο και το πάτωμα που καθαρίζει.

int_kobold_VK200-HD60_in-use_0603_medium
int_kobold_VK200-HD60_closeup_0542_mediu